Terma & Syarat

Kemaskini terakhir: 11 November 2019


Permainan ini dikeluarkan oleh FaucetHaus.club, selepas ini dirujuk sebagai "FaucetHaus". Perkhidmatan yang ditawarkan didalam rangka kerja permainan ini disediakan secara eksklusif berasaskan Syarat-syarat ini ("syarat-syarat").

Maklumat AM
Pengeluar permainan dan laman web ini adalah Azhar Bin Hamzah,
Pendaftaran SSM: 201903310553 (SA0533592-U)Sekiranya terdapat apa-apa masalah dengan laman web, permainan atau pembelian token, anda boleh menghubungi perkhidmatan pelanggan kami dengan mengisi borang kontak yang disediakan atau menghantar email ke [email protected]. Ianya tidak melibatkan apa-apa kos kecuali yang berkaitan dengan penghantaran emel tersebut. Perkhidmatan pelanggan biasanya akan menjawab persoalan anda dalam masa 24 jam. Anda hanya boleh berkomunikasi dengan perkhidmatan pelanggan dalam bahasa yang digunakan didalam dunia mainan yang relevan.

1. Skop Pemakaian

 • Syarat-syarat ini dipaparkan secara eksklusif di laman web permainan. Pengguna boleh mencetaknya. Syarat-syarat ini juga ada disimpan dipaparkan oleh FaucetHaus di laman web https://faucethaus.club/terma.php.

 • Syarat-syarat ini terpakai kepada semua pengguna permainan ini. Sebaik sahaja pengguna telah bersetuju dengan kontrak pengguna permainan, dia bersetuju untuk terikat dengan Terma & Syarat yang ditetapkan. Apabila mendaftar dengan permainan ini, pengguna telah bersetuju dengan syarat-syarat ini, yang akan terpakai kepada apa-apa penggunaan permainan ini

 • Selain syarat-syarat ini, peraturan permainan yang berkaitan dan relevan, peraturan perlindungan data dan arahan permainan yang dipaparkan pada laman web akan digunapakai.

 • FaucetHaus menawarkan permainan ini hanya kepada pengguna seperti yang disebutkan didalam Terma & Syarat ini. Hanya mereka yang berumur 18 tahun keatas pada masa pendaftaran layak menyertai permainan ini. Semasa mendaftar, pengguna dengan jelas mengesahkan bahawa dia telah mencapai umur 18 tahun.

2. Pindaan syarat oleh FaucetHaus

 • FaucetHaus berhak untuk meminda atau menambah kepada syarat-syarat ini pada bila-bila masa dengan tarikh kuatkuasa dimasa akan datang sekiranya dirasakan perlu dengan alasan yang kukuh (khususnya untuk membiasakan diri mereka untuk mematuhi perubahan status undang-undang dan perundangan atau terhadap pembangunan teknologi, untuk merapatkan jurang peraturan dan untuk mengembangkan skop perkhidmatan FaucetHaus).

 • Pengguna akan dimaklumkan mengenai apa-apa pindaan terhadap syarat-syarat ini dengan cara yang sesuai. Pemberitahuan ini akan dibuat sama ada melalui laman web FaucetHaus, dimana tetingkap yang baru akan muncul apabila pengguna tersebut log masuk kehalaman pelancaran atau platform permainan, atau dengan meletakkan pengumuman di ruangan ahli, atau dengan menghantar mesej dalam permainan kepada akaun permainan pengguna itu sendiri atau melalui emel kepada alamat emel yang diberikan oleh pengguna, atau melalui SMS kepada nombor telefon bimbit yang diberikan oleh pengguna. Di dalam semua kes, pengguna juga akan dimaklumkan mengenai apa-apa pindaan melalui pemberitahuan yang disoroti pada waktu dia log masuk di laman web atau memulakan permainan yang seterusnya.

3. Pengikatan kontrak pengguna permainan melalui pendaftaran

 • Keahlian bermula daripada pengikatan kontrak pengguna permainan oleh FaucetHaus dengan melengkapkan borang pendaftaran, pengguna membuat tawaran mengikat untuk memasuki kontrak pengguna permainan bagi tempoh masa yang tidak ditetapkan.

 • Pengguna mestilah mendaftar sendiri. Pendaftaran menggunakan pihak ketiga, khususnya pihak ketiga yang mendaftarkan orang persendirian dengan pelbagai penyedia telemedia untuk tujuan komersial (perkhidmatan pendaftaran atau perkhidmatan kemasukan), tidak dibenarkan.

 • Pengguna hanya boleh mendaftar satu akaun permainan sahaja. Sekiranya didapati pengguna mendaftar lebih dari satu akaun, FaucetHaus akan membatalkan kesemua akaun pengguna tersebut. Semua Game Token (GT) akan dibatalkan dan tidak akan dibayar atau dikembalikan.

4. Keterangan permainan

 • Permainan ini telah tersedia untuk semua pengguna bermain dengan PERCUMA. Permainan ini adalah simulator ladang ternakan. FaucetHaus berhak menentukan jenis haiwan, harga belian haiwan, jangka hayat haiwan, hasil haiwan, serta harga jualan hasil haiwan.

 • Pembelian haiwan serta jualan hasil haiwan menggunakan matawang mainan iaitu Game Token (GT).

 • Setiap pengguna baru akan diberikan seekor ayam bagi memulakan permainan dan ayam tersebut mula menghasilkan 1 telur pada keesokan hari.

 • Selagi haiwan ternakan masih hidup, ia akan terus memberikan hasil. Hasil ini boleh dijual bagi mendapatkan GT.

 • Pengguna boleh mengumpulkan GT untuk membeli haiwan-haiwan lain bagi mendapatkan lebih banyak hasil.

5. Keterangan Game Token

 • GT adalah unit permainan yang membolehkan pengguna memajukan ladang ternakan.

 • GT diperolehi dengan menjual hasil ternakan, komisyen dari hasil referral, tindakan-tindakan pengguna yang tertentu yang dilakukan dalam permainan.

 • Tiada unsur perjudian didalam permainan ini. Tiada satu pun tindakan didalam permainan ini melibatkan pertaruhan GT (seperti roulette, slot dan sebagainya).

 • Pengguna guna boleh mengeluarkan GT ke akaun bank mereka apabila mencapai had minima yang ditetapkan dengan kadar tukaran RM yang telah ditetapkan oleh FaucetHaus.

6. Pembelian Game Token

 • FaucetHaus membolehkan pengguna membeli Token sekiranya tidak mahu menunggu masa yang lama untuk mengumpul GT, bagi tujuan mempercepatkan mereka membeli haiwan ternakan.

 • Pengguna mempunyai pilihan untuk membeli GT dari ruangan ahli dengan kadar dan kos yang telah ditetapkan.

 • Pembayaran untuk pembelian GT hanya diterima melalui online banking atau kad debit/kredit melalui sistem FPX. Nilai GT yang dibeli akan ditambah ke akaun permainan pengguna secara automatik sebaik sahaja pembayaran dibuat.

7. Tanggungjawab pengguna

 • Pengguna berjanji untuk mematuhi terma & syarat serta peraturan yang dikenakan keatasnya apabila menggunakan permainan dan laman web ini. Dia berjanji untuk mematuhi peraturan permainan yang berkaitan. Tambahan pula, dia berjanji untuk tidak melakukan perbuatan dibawah ini:
  • Mengintip, mendedahkan atau menyebarkan maklumat peribadi atau sulit pengguna lain, pekerja FaucetHaus atau apa-apa sikap tidak mempedulikan hak peribadi orang lain atau pekerja FaucetHaus.

  • Mengintip, mendedahkan atau menyebarkan maklumat sulit FaucetHaus.

  • Menyamar menjadi pekerja FaucetHaus atau syarikat gabungan atau rakan kongsi FaucetHaus.

  • Penggunaan ralat pengaturcaraan (pepijat).

  • Tindakan yang membawa kepada bebanan lebih pada pelayan dan/atau boleh dianggap memberi kesan buruk kepada pengalaman permainan pemain lain.

  • Menggodam atau memecahkan kod atau menggalakkan atau menghasut aktiviti menggodam atau memecahkan kod.

  • Memuat naik fail yang mengandungi virus, kuda Troy, ulat atau data yang dimusnahkan.

  • Menggunakan atau menyebarkan aturcara perisian "automatik", aturcara perisian "makro" atau aturcara perisian "penipuan" yang lain.

  • Mengubah permainan, laman web permainan atau mana-mana bahagiannya.

  • Menggunakan perisian yang membolehkan apa yang dirujuk sebagai "perlombongan data" atau dengan apa-apa cara lain memintas atau mengumpulkan maklumat yang berkaitan dengan permainan ini.

  • Mengganggu penyampaian daripada dan kepada pelayan permainan dan pelayan laman web permainan.

  • Mengganggu penyampaian daripada dan kepada pelayan permainan dan pelayan laman web permainan.

 • Pengguna berjanji untuk mematuhi peraturan permainan

 • Apa-apa penggunaan tambahan melalui aturcara, skrip atau apa-apa alat sokongan tambahan yang lain dilarang keras

 • Permainan ini bertujuan untuk memberikan keseronokan kepada semua pengguna selama yang boleh. Oleh itu, FaucetHaus berharap para pengguna akan mematuhi peraturan dan tanggungjawab ini. Dengan itu, FaucetHaus berhak menggunakan aturcara dan kakitangan yang terlatih yang bersesuaian untuk mengesan apa-apa perlanggaran kontrak yang sedemikian oleh para pengguna, dan untuk mengenal pasti pengguna yang terlibat sekiranya terdapat apa-apa syak perlanggaran kontrak yang munasabah. Pengguna sangat-sangat dinasihatkan untuk merujuk Polisi Privasi FaucetHaus.

 • Perlanggaran apa-apa peraturan dan tanggungjawab yang ditetapkan boleh dihukum dengan menarik balik kemajuan permainannya dan/atau sekatan akaun permainan sementara dengan serta-merta, bergantung pada sifat perlanggaran tersebut. Sekiranya perlanggaran syarat dikesan, salah seorang daripada kakitangan FaucetHaus yang terlatih secara bersesuaian akan memutuskan dengan niat yang baik akibat yang akan diterima oleh pesalah laku tersebut, kes demi kes. Pengguna bersetuju keputusan pekerja tersebut adalah muktamad. Selain itu, pengguna bersetuju bahawa FaucetHaus tidak boleh mendedahkan mekanisme yang digunakan untuk mengesan perlanggaran tersebut, kerana mekanisme tersebut boleh dipintas dengan mudah.

 • Perlanggaran apa-apa peraturan dan tanggungjawab yang ditetapkan boleh, selepas notis amaran dikeluarkan terlebih dahulu, membawa kepada sekatan atau pemadaman akaun permainan dengan serta-merta atau penamatan kontrak pengguna permainan dengan serta-merta dengan alasan yang munasabah. Sekiranya terjadi perlanggaran yang serius, amaran tidak diperlukan. Sesuatu perlanggaran itu akan dianggap serius jika, apabila dipertimbangkan semua fakta dan akibat kes secara individu dan mengambil kira kepentingan FaucetHaus dan juga pengguna tersebut, FaucetHaus tidak boleh diharapkan secara munasabah untuk menjangkakan perlanggaran lanjut.

 • FaucetHaus berhak melarang pengguna tersebut untuk mendaftar permainan ini sekali lagi dimasa akan datang berikutan sekatan atau pemadaman akaun permainan secara kekal atau penamatan kontrak pengguna permainan dengan cara yang diluar kebiasaan.

 • Pengguna mestilah memastikan kata laluan (password) aksesnya kekal rahsia dan, untuk keselamatan, menukar kata laluannya secara berkala. Sekiranya ada pihak ketiga yang mengakses akaun permainan pengguna tersebut selepas memperolehi data aksesnya kerana pengguna gagal merahsiakan datanya secara berpatutan daripada diakses oleh pengguna lain, pengguna tersebut akan dianggap melakukannya sendiri. Pengguna berhak memberikan bukti bahawa bukan dia yang membuat tindakan tersebut, dan bahawa dia telah menyimpan akaun permainannya dengan selamat daripada diakses oleh pengguna lain.

 • Melainkan disebutkan dengan cara lain didalam syarat-syarat ini atau mana-mana perjanjian lain dengan pengguna, FaucetHaus biasanya akan berkomunikasi dengan pengguna melalui emel. Pengguna perlu memastikan bahawa dia ada menerima emel yang dihantar oleh FaucetHaus ke alamat emel yang diberikan olehnya semasa mendaftar atau selepas itu. Ini boleh dipastikan dengan tetapan yang betul pada tapisan spam dan dengan menyemak alamat emel yang berkaitan secara tetap. Dalam perkara lain, FaucetHaus berhak memilih jenis maklumbalas bagi apa-apa komunikasi bertulis yang lain.

 • Apabila pengguna menghubungi FaucetHaus, pengguna dinasihatkan untuk menyebut nama pemain (username) akaun permainan yang dirujuk.

8. Kecacatan permainan

 • FaucetHaus menyediakan penggunaan permainan dan laman web permainan kepada pengguna didalam versi yang sedia ada pada masa tersebut. Tanpa menjejaskan apa-apa tuntutan sekiranya terdapat kecacatan didalam permainan atau laman web permainan, pengguna tidak layak memohon bahawa negeri yang tertentu dan/atau skop fungsi permainan yang tertentu dikekalkan atau diwujudkan. Pengguna juga tidak layak memohon supaya permainan ini tidak ditutup, contohnya untuk kerja-kerja penyelenggaraan.

 • Sebagai balasan pengendalian permainan yang betul, pengguna dinasihatkan untuk sentiasa merekod secara berpatutan apa-apa kecacatan yang terjadi didalam permainan atau didalam mana-mana penghantaran atau perkhidmatan lain FaucetHaus dan, secara khususnya, untuk melaporkannya, dengan menyatakan dengan jelas apa-apa mesej ralat yang terjadi.

 • Demi keselamatan pengguna sendiri, dan secarak hususnya demi menyelamatkan bukti, pengguna disarankan untuk memajukan apa-apa kecacatan kepada FaucetHaus secara bertulis.

 • FaucetHaus tidak memberikan apa-apa jaminan dari segi undang-undang, melainkan dinyatakan sebaliknya dengan jelas secara bertulis.

9. Liabiliti FaucetHaus

 • Sekiranya pengguna tidak perlu membeli permainan ini, dan tidak perlu membeli apa-apa Game Token untuk yuran kewangan diatas penggunaan permainan ini, FaucetHaus hanya akan bertanggungjawab keatas kerosakan yang terjadi kepada penggunaan permainan ini mengikut kontrak dan hanya dalam kes sengaja (termasuk ketidakjujuran) dan kecuaian yang melampau. Sekiranya terdapat kecacatan dari segi undang-undang, FaucetHaus juga hanya akan bertanggungjawab keatas kecacatan yang disorokkan secara salah. Jika tidak, perenggan (6) akan diguna pakai.

 • Didalam kes-kes lain, peraturan perenggan (3) hingga (8) yang berikut akan digunapakai keatas liabiliti FaucetHaus dimana pengguna membeli Game Token dengan yuran kewangan.

 • FaucetHaus mempunyai liabiliti tanpa had sekiranya berlaku kecuaian yang disengajakan dan melampau. Selain itu, FaucetHaus juga bertanggungjawab keatas pelanggaran kecuaian diatas tanggungjawab mengikut kontrak yang asas. Tanggungjawab mengikut kontrak yang asas adalah tanggungjawab yang membolehkan perlaksanaan kontrak dengan betul, dan pelanggarannya akan menjejaskan perlaksanaan objek kontrak dan perlaksanaan yang diharapkan oleh pengguna. Walaubagaimanapun, didalam kes ini, FaucetHaus tidak bertanggungjawab keatas kerosakan yang luar biasa dan tidak dapat dijangkakan. FaucetHaus tidak bertanggungjawab keatas mana-mana pelanggaran kecuaian tanggungjawab yang lain.

 • Apa-apa pemindaan terhadap beban membukti yang merugikan pengguna tidak terikat kepada peraturan yang disebutkan diatas.

10. Tempoh kontrak, penamatan

 • Kontrak diantara pengguna dengan FaucetHaus adalah bagi tempoh masa yang tidak ditetapkan melainkan ditentukan sebaliknya dalam tawaran khusus daripada FaucetHaus.

 • Kontrak pengguna permainan boleh ditamatkan pada bila-bila masa dengan serta-merta oleh kedua-dua pihak tanpa perlu memberikan apa-apa sebab, melainkan tempoh notis yang ditetapkan tempohnya telah dipersetujui dengan jelas.

 • Hak kedua-dua pihak keatas notis penamatan kontrak pengguna permainan dengan alasan yang munasabah kekal tidak berubah dengan peruntukan diatas. Penamatan yang diluar kebiasaan tanpa apa-apa notis terlebih dahulu dengan alasan yang munasabah hanya dibenarkan apabila alasan tersebut disebutkan.

Sekiranya kontrak pengguna permainan ditamatkan, wang permainan tidak akan ditukarkan dengan wang sebenar; ini juga terpakai untuk Game Token, kecuali yang disebutkan didalam perkara 4 & 5.

11. Perlindungan data, pengiklanan

 • FaucetHaus akan mengendalikan semua data peribadi yang diberikan oleh pengguna semasa perhubungan kontrak secara sulit dan mematuhi semua peraturan perlindungan data yang relevan.

 • Atas sebab teknikal, penglibatan didalam permainan ini dan juga perkhidmatan yang melibatkan permainan tidak dibolehkan tanpa pengguna menyimpan data. Pengguna bersetuju dengan penyimpanan dan pemprosesan elektronik datanya dengan memohon pembukaan akaun permainan atau dengan menggunakan perkhidmatan yang melibatkan permainan.

 • Sekiranya pengguna memohon untuk dipadam keseluruhan datanya, ianya dengan automatik akan menyebabkan pemadaman semua akaun permainan yang telah dimilikinya didalam permainan yang dikendalikan oleh FaucetHaus dan pembatalan kontrak pengguna permainan.

 • Dalam perkara yang lain, Polisi Privasi FaucetHaus akan digunapakai.

12. Peruntukan akhir

 • Syarat-syarat ini dan semua kontrak yang dipersetujui berdasarkan syarat-syarat ini akan tertakluk kepada undang-undang Malaysia. Pemakaian Konvensyen PBB mengenai Kontrak Jualan Barangan Antarabangsa dan konflik peruntukan undang-undang swasta dan undang-undang antarabangsa Malaysia dikecualikan.

 • Sekiranya peruntukan syarat-syarat ini menjadi tidak sah, ianya tidak akan mempengaruhi kesahan peruntukan yang lain.

PenajaSertai Sekarang!


Pendaftaran Terkini
momogy23
Farid1414
JEKEMOL
Sabrinsabrah789
erawati89
Ziecinku
buddy1994
Eyra123
cknimota5
Iezheyqal